อยากไปเรียนต่อต่างประเทศ link

Monday, October 17, 2016

เรียนมัธยมต่างประเทศ

เรียนมัธยมเมืองนอกถ้าถามการเรียนต่อต่างประเทศ มันเป็นสิ่งที่ท้าทายขีดความสามารถของเราเป็นอย่างมาก ภาษาอังกฤษเราไม่แข็งพอ การเป็นอยู่ที่ต่างประเทศจะเป็นอย่างไร เพื่อน ๆที่ต่างประเทศจะดีกับเราไหม อาจารย์จะดูแลเอาใจใส่เราหรือเปล่า แต่ถ้าเรากล้าที่ก้าวออกไปเผชิญโลกภายนอกที่แตกต่างออกไปจากบ้านของเรา แน่นอนว่าประสบการณ์ต่างๆ จะเกิดขึ้นกับเราแน่นอน ซึ่งแน่นอนว่ามันคุ้มค่าอย่างๆมาก วันนี้จะมาขอแนะนำการเรียน มัธยมและม.ปลายในต่างประเทศกัน วันนี้จะขอแนะนำข้อมูลการเรียนต่อมัธยมนิวซีแลนด์,แคนนาดา ที่ต่างประเทศ


โรงเรียนมัธยมต่างประเทศเรียนมัธยมที่นิวซีแลนด์ จัดเป็นประเทศที่นักเรียนจากประเทศไทยนิยมไปศึกษาต่อมากที่สุด นิวซีแลนด์เป็นในประเทศที่มีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลก เป็นประเทศที่สงบและมีความปลอดภัย ผู้ปกครองของนักเรียนจึงมั่นใจว่าเมื่อส่งบุตรหลานไปเรียนนิวซีแลนด์เหมาะสมกับการศึกษาและเรียนรู้ที่สุด คนในประเทศนิวซีแลนด์นั้นเป็นมิตรและอธัยาศัยดี คนในประเทศนี้เข้าใจถึงความแตกต่าง ดังนั้นพวกเขาเข้าใจและพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือ ที่สำคัญค่าครองชีพที่นี่ไม่สูงมากนัก และรัฐบาลให้การสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้เป็นอย่างมาก ถือว่าค่าเทอมที่นิวซีแลนด์มีเหตุผลเป็นอย่างมาก นักเรียนต่างชาติสามารถเลือกเรียนโรงเรียนมัธยม มากกว่า 400 แห่ง การสมัครเข้าโรงเรียนนั้นจะดูทรานสคริปของนักเรียน 2 ปีย้อนหลัง

ประเภทของโรงเรียนในนิวซีแลนด์ ค่าใช้จ่ายในการเรียน และที่พักอาศัยโรงเรียนรัฐบาล (State School)
โรงเรียนของรัฐบาลได้รับความนิยมมากที่สุด ที่นักเรียนจากไทยไปศึกษาต่อ เนื่องจากโรงเรียนรัฐบาลในนิวซีแลนด์มีสภาพที่ดี และมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบ เพราะได้รับการสนับสนุนการรัฐบาล ส่วนค่าที่พักขึ้นอยู่กับเมืองด้วย

โรงเรียนเอกชนกึ่งรัฐบาล (Integrated School)
สถานที่เรียนเอกชนกึ่งรัฐบาลนั้นเป็นโรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลบางส่วนเท่านั้น ส่วนค่าที่พักขึ้นอยู่กับเมืองด้วย

โรงเรียนเอกชน (Private School)
โรงเรียนของเอกชนนั้นเป็นโรงเรียนขนาดไม่ใหญ่มาก ดังนั้นทางโรงเรียนจะดูแลนักเรียนเป็นอย่างดี ส่วนค่าที่พักขึ้นอยู่กับเมืองด้วย
** เลือกโรงเรียนมัธยมต่างประเทศได้ตามเมืองที่ต้องการ


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง : http://www.oecglobal.com/other/study_high_school_abroad.html