Let OEC be part of your success!

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

Let OEC be part of your success! 2

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

Let OEC be part of your success! 3

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

Let OEC be part of your success! 4

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

Let OEC be part of your success! 5

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

อยากไปเรียนต่อต่างประเทศ link

Tuesday, April 26, 2016

อยากไปเรียน มัธยม ภาษาอังกฤษ์ เรียนและทำงาน ที่นิวซีแลนด์


นิวซีแลนด์

ประเทศนิวซีแลนด์เป็นอีกชาติหนึ่งที่นักศึกษาให้ค่านิยมในการมาเรียนภาษาอังกฤษ เพราะนิวซีแลนด์ได้มีการปรับปรุงจนมีผลทำให้ชาตินิวซีแลนด์เปลี่ยนเป็นโลกใหม่ของการเรียนรู้

ประเทศนิวซีแลนด์มีโรงเรียนที่เปิดเรียนคอร์สการเรียนด้านภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 100 แห่ง เพราะแต่ละโรงเรียนจะต้องกระทำการลงทะเบียนกับ NZQA ซึ่งเรื่องนี้จะเป็นสิ่งที่ให้นักเรียนมั่นอกมั่นใจได้ว่าสถาบันที่กำลังเรียนอยู่นั้น มีการเรียนการสอนที่ได้คุณภาพ และเกณฑ์ นักเรียนผู้ที่สนใจเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ สามารถติดต่อสอบถาม รวมไปถึงลงสมัครเรียนได้ที่ oecglobal ตัวแทนอย่างเป็นทางการในด้านการศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์


สำหรับผู้เรียนที่เข้ามาเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ และกับความเป็นมิตรของคนในประเทศนิวซีแลนด์ รวมไปถึงการยินดีต้อนรับนักเรียนที่เข้าไปเรียนภาษา การดูแลความปลอดภัยจากรัฐบาลให้กับนักเรียนที่เข้าไปศึกษาเล่าเรียน และการดูแลด้านสุขภาพอนามัย จึงทำให้ผู้เรียนมีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ นครที่อบอุ่นน่าไปลิ้มลอง

นอกจากนั้นการเรียนการสอนของชาตินิวซีแลนด์ยังมีรูปแบบรากฐานมาจากระบบการเรียนการสอนของประเทศอังกฤษ ที่ได้การไว้ใจในระดับสากล นักเรียนที่เลือกเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์จะได้รับการสอนในภาวะแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพระดับสูง จึงสนับสนุนให้นักเรียนที่มาศึกษาได้ทั้งเรื่องของภาษาอังกฤษ เรื่องอิสระทางข้อคิดเพื่อตนเอง และเรื่องในการรู้ชัดในความสามารถของตนเองโดยนักเรียนที่มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ทุกคน จักต้องผ่านการสอบวัดระดับในด้านภาษาอังกฤษกับทางสถาบันที่จะเข้าศึกษาเล่าเรียน เพื่อที่ทางโรงเรียนจะได้ตระเตรียมหลักสูตรที่เหมาะให้กับผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง เพราะในแต่ละสถาบันจะมีคลาสเรียนที่เป็นขนาดย่อม อาจารย์ผู้สอนจึงสามารถสนใจผู้เรียนได้อย่างทั่วถึง

 นักศึกษาจึงได้รับความรู้ในด้านภาษาอังกฤษอย่างมาก ซึ่งหลักสูตรของแต่ละโรงเรียนที่เปิดรับนักเรียนที่มีความปรารถนาในเรื่องการเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ จึงเป็นคอร์สการเรียนการสอนที่เป็นแบบร่วมสมัยเท่านั้น ทั้งในห้องเรียนสนทนาภาษาอังกฤษ การเข้าห้องปฏิบัติการทางภาษา คอมพิวเตอร์ วีดีโอ และดีวีดีต่างๆ ช่วยเหลือให้การเรียนภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่น่าศึกษาสำหรับนักศึกษามากยิ่งขึ้น โดยคอร์สภาษาอังกฤษที่ทางโรงเรียนเปิดสอนแบบเร่งด่วน ก็มี

 ซึ่งแต่ละโรงเรียนจะอยู่ที่เมืองเวลลิงตัน และเมืองโอ๊คแลนด์ เป็นอาทิ ยิ่งไปกว่านี้ทาง oecglobal ยังให้ข้อคิดเห็นกับผู้เรียนที่มีความต้องการร่ำเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ทั้งในระดับชั้นมัธยม ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก โดยมิต้องมีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด สำหรับ|กับ}นักศึกษาที่ให้ความสนใจเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์ นักเรียนสามารถที่จะเลือกโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่ทาง oecglobal เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการพร้อมกันหลายแห่ง
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : เรียนนิวซีแลนด์

เครดิต : http://oecglobal.com/NZ/H_High_School_NZ_01.html