Let OEC be part of your success!

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

Let OEC be part of your success! 2

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

Let OEC be part of your success! 3

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

Let OEC be part of your success! 4

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

Let OEC be part of your success! 5

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

อยากไปเรียนต่อต่างประเทศ link

Tuesday, June 30, 2015

ตั้งใจเรียนมหาวิทยาลัยที่อิตาลี

 การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่อิตาลีให้การอุ้มชูผู้เรียนในหัวข้อของการทำวิจัย และทำการฝึกปฏิบัติอย่างเต็มกำลัง จึงทำให้สายวิชากลุ่มนี้เป็นที่ชื่นชอบที่กลุ่มคนประสงค์เข้าศึกษามากที่สุด หากเด็กๆ ต้องการเข้าเรียนสามสายวิชานี้ จะต้องมีพื้นฐานภาษาอังกฤษที่ดี แล้วจึงจะสามารถที่จะเข้าศึกษาได้อย่างไม่มีอุปสรรคในสาขาวิชาเหล่านี้

 

ประเทศอิตาลีเป็นอีกหนึ่งประเทศ ทางยุโรป ที่มีชื่อ ที่มีการเรียนการสอนศักยภาพยอดเยี่ยม จึงมีนักศึกษาของประเทศต่างๆให้ความสนใจในการไปเรียนต่อ

เรียนบริหารที่ อิตาลี

 

 

เรียนมหาวิทยาลัยที่อิตาลี 

หากน้องๆ เป็นคนหนึ่งที่ประสงค์อยากจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่อิตาลี ให้พี่ๆ oecglobalคณะทำงานผู้ชำนาญด้านการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยที่อิตาลี ระดับ ปริญญาโท ด้าน บริหาร จนถึง แพทย์ศาสตร์ สามารถให้ข้อแนะนำในการสมัครเรียนได้ และไม่ว่าเด็กๆจะประสงค์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในอิตาลี  

 

 

สำหรับ|กับ}น้องๆ คนไหนที่กำลังรีรออยู่ว่า จะไปเรียนต่อที่อิตาลีดีมั้ย พี่ๆ ขอเสนอเลยว่าหากมีจังหวะก็ไม่ควรที่จะพลาดไปอย่างเด็ดขาด การที่เราไปเรียนรู้ต่อที่มหาวิทยาลัยในอิตาลีจะช่วยให้เด็กๆ ได้รับประสบการณ์ที่คุ้มค่า{มากมาย|เป็นอันมาก  สนใจปรึกษาเรา

02 7206845

 

เรียนมหาวิทยาลัยที่อิตาลี 

มหาวิทยาลัยที่อิตาลีได้ทั้งในระดับชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งน้องๆ  ใช้ผลสอบ TOEFL ไม่สูงมากในการลงสมัครศึกษาต่อแต่อย่างใด เหมือนกับหลายๆ ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 ระดับอุดมศึกษา ที่ อิตาลี

 สถาบันอุดมศึกษาของที่ อิตาลีจะเป็นระบบคู่ขนานกันคือ

–   ภาคส่วนมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีสถาบันในระดับมหาวิทยาลัยในอิตาลี ประมาณ  90  สถาบัน โดยสามารถแบ่งได้เป็น

มหาวิทยาลัย State University 58 แห่ง
มหาวิทยาลัย Non-StateUniversity17 แห่ง
มหาวิทยาลัย University for Foreigners 2 แห่ง
บัณฑิตวิทยาลัย 6 แห่ง
มหาวิทยาลัยสารสนเทศ 6 แห่ง
Https://122.155.3.69:8443

น้องๆ จะสามารถเข้าศึกษาเล่าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่อิตาลีชั้นแนวหน้าที่อยู่ในหลายๆ เมืองของประเทศอิตาลีได้ไม่ยากนัก

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : เรียนบริหารที่ อิตาลี

หวังเรียนมหาวิทยาลัยที่อิตาลี

 การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่อิตาลีให้การผลักดันผู้เรียนในขั้นตอนของการทำการศึกษาค้นคว้า และทำการฝึกทำงานอย่างเต็มที่ จึงทำให้สาขาวิชาพวกนี้เป็นที่ชื่นชอบที่ผู้คนต้องการเข้าศึกษาเล่าเรียนมากที่สุด หากน้องๆ ปรารถนาเข้าศึกษาสามสายวิชานี้ จะต้องมีรากฐานภาษาอังกฤษที่ดี แล้วจึงจะสามารถที่จะเข้าศึกษาได้อย่างไม่มีอุปสรรคในสาขาวิชาเหล่านี้

 

ประเทศอิตาลีเป็นอีกหนึ่งประเทศ ทางยุโรป ที่มีชื่อเสียง ที่มีการเรียนการสอนประสิทธิภาพชั้นแนวหน้า จึงมีนักศึกษาของประเทศต่างๆให้ความสนใจในการไปศึกษาเล่าเรียนต่อ

 

 

เรียนมหาวิทยาลัยที่อิตาลี 

หากน้องๆ เป็นคนหนึ่งที่ต้องการอยากจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่อิตาลี ให้พี่ๆ oecglobalทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยที่อิตาลี ระดับ ปริญญาโท ด้าน บริหาร จนถึง แพทย์ศาสตร์ สามารถให้คำปรึกษาในการลงเรียนได้ และไม่ว่าเด็กๆจะปรารถนาเข้าเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยในอิตาลี  

 

 

สำหรับ|กับ}น้องๆ คนไหนที่กำลังลังเลอยู่ว่า จะไปเรียนต่อที่อิตาลีดีมั้ย พี่ๆ ขอบอกให้ทราบเลยว่าหากว่ามีลู่ทางก็ไม่สมควรที่จะพลาดไปอย่างเป็นอันขาด การที่เราไปเรียนรู้ต่อที่มหาวิทยาลัยในอิตาลีจะช่วยให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ที่คุ้ม{มากมาย|เป็นอันมาก  สนใจปรึกษาเรา

02 7206845

 

เรียนมหาวิทยาลัยที่อิตาลี 

มหาวิทยาลัยที่อิตาลีได้ทั้งในระดับชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งน้องๆ  ใช้ผลสอบ TOEFL ไม่สูงมากในการสมัครศึกษาต่อแต่ประการใด เหมือนกับหลายๆ ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก

เรียนโทที่อิตาลี

 ระดับอุดมศึกษา ที่ อิตาลี

 สถาบันอุดมศึกษาของที่ อิตาลีจะเป็นระบบคู่ขนานกันคือ

–   ภาคส่วนมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีสถาบันในระดับมหาวิทยาลัยในอิตาลี ประมาณ  90  สถาบัน โดยสามารถแบ่งได้เป็น

มหาวิทยาลัย State University 58 แห่ง
มหาวิทยาลัย Non-StateUniversity17 แห่ง
มหาวิทยาลัย University for Foreigners 2 แห่ง
บัณฑิตวิทยาลัย 6 แห่ง
มหาวิทยาลัยสารสนเทศ 6 แห่ง
Https://122.155.3.69:8443

น้องๆ จะสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่อิตาลีชั้นแนวหน้าที่อยู่ในหลายๆ เมืองของประเทศอิตาลีได้ไม่ยากนัก

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : เรียนโทที่อิตาลี

Monday, June 29, 2015

ต้องการเรียนมหาวิทยาลัยที่อิตาลี

 การศึกษาของมหาวิทยาลัยที่อิตาลีให้การเกื้อหนุนนักเรียนในขั้นตอนของการทำวิจัย และทำการฝึกปฏิบัติอย่างที่สุด จึงทำให้สาขาวิชากลุ่มนี้เป็นที่นิยมที่ผู้คนต้องการเข้าศึกษามากที่สุด หากเด็กๆ ปรารถนาเข้าศึกษาเล่าเรียนสามสาขานี้ จะต้องมีรากฐานภาษาอังกฤษที่ดี จึงจะสามารถที่จะเข้าศึกษาได้อย่างไม่มีปัญหาในสาขาวิชาพวกนี้

 

ประเทศอิตาลีคืออีกหนึ่งประเทศ ทางยุโรป ที่มีชื่อเสียง ที่มีการเรียนการสอนศักยภาพดีมาก จึงมีนักศึกษาของประเทศต่างๆสนใจในการไปเรียนต่อ

 

 

เรียนมหาวิทยาลัยที่อิตาลี 

หากเด็กๆ เป็นคนหนึ่งที่ปราถนาอยากจะไปเรียนต่อมหาวิทยาลัยที่อิตาลี ให้พี่ๆ oecglobalคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยที่อิตาลี ระดับ ปริญญาโท ด้าน บริหาร จนถึง แพทย์ศาสตร์ สามารถให้ข้อเสนอแนะในการลงเรียนได้ และไม่ว่าน้องๆจะประสงค์เข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในอิตาลี  

เรียนโทที่อิตาลี

 

 

สำหรับ|กับ}น้องๆ ท่านไหนที่กำลังลังเลอยู่ว่า จะไปเรียนต่อที่อิตาลีดีมั้ย พี่ๆ ขอแจ้งให้ทราบเลยว่าหากมีทางเลือกก็ไม่ควรที่จะพลาดไปอย่างเด็ดขาด การที่เราไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในอิตาลีจะช่วยให้น้องๆ ได้รับประสบการณ์ที่คุ้ม{มากมาย|เป็นอันมาก  สนใจปรึกษาเรา

02 7206845

 

เรียนมหาวิทยาลัยที่อิตาลี 

มหาวิทยาลัยที่อิตาลีได้ทั้งในระดับชั้นปริญญาตรี และปริญญาโท ซึ่งเด็กๆ  ใช้ผลสอบ TOEFL ไม่สูงมากในการสมัครเรียนต่อแต่อย่างใด เหมือนกับหลายๆ ประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก

 ระดับอุดมศึกษา ที่ อิตาลี

 สถาบันอุดมศึกษาของที่ อิตาลีจะเป็นระบบคู่ขนานกันคือ

–   ภาคส่วนมหาวิทยาลัย ปัจจุบันมีสถาบันในระดับมหาวิทยาลัยในอิตาลี ประมาณ  90  สถาบัน โดยสามารถแบ่งได้เป็น

มหาวิทยาลัย State University 58 แห่ง
มหาวิทยาลัย Non-StateUniversity17 แห่ง
มหาวิทยาลัย University for Foreigners 2 แห่ง
บัณฑิตวิทยาลัย 6 แห่ง
มหาวิทยาลัยสารสนเทศ 6 แห่ง
Https://122.155.3.69:8443

น้องๆ จะสามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัยที่อิตาลีชั้นนำที่อยู่ในหลายๆ เมืองของประเทศอิตาลีได้ไม่ยากนัก

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : เรียนโทที่อิตาลี

Tuesday, June 16, 2015

เตรีมพร้อมด้านภาษาก่อนสมัครเรียนปริญญาที่มหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ

หวังไปเรียนระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ต่อที่มหาวิทยาลัย ประเทศอังกฤษ มิใช่เรื่องลำบากอีกต่อไปแค่น้องๆเข้าเรียนภาษา ก่อนเข้าเรียนที่ ประเทศอังกฤษ ที่จะช่วยให้น้องๆได้ศึกษาภาษาอังกฤษหลักสูตรระยะสั้น สำหรับตระเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษ เช่น   Brighton, Cambridge, London และOxford ฯลฯ

 

และในการเรียนระดับชั้นปริญญามหาวิทยาลัยในอังกฤษ ถ้าหากว่าเกณฑ์ภาษาอังกฤษแย่ ก็ไม่อาจที่จะเข้าเรียนมหาวิทยาลัยในอังกฤษได้  เรามีคอร์ส  อบรมไม่หยุดกันทั้งปี

เรียนโทอังกฤษ

 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมาของที่นี่ ผู้เรียนมากกว่า 50% ของนักเรียน เตรียมความพร้อม หรือ คอร์สภาษา สามารถเข้าเรียนต่อในมหาวิทยาลัย Top 20 , นักเรียนมากกว่า 50% ของนักศึกษาระดับ Foundation สามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย Top 30 และนักเรียนกว่า 42% สามารถเข้าไปศึกษาระดับปริญญาตรี Top   ของมหาวิทยาลัยในอังกฤษได้

 

นอกจากนี้  สถาบันที่ได้รับการรับรองด้วยBritish council ยังมีทีมงานที่จะช่วยเหลือในการติวเข้มให้กับนักเรียนที่ปรารถนาสอบเข้า มหาวิทยาลัย Top 20   หรือไม่ก็  มหาวิทยาลัย Top 30 สายวิชา คณะสัตวแพทย์ คณะทันตกรรม และคณะแพทย์ศาสตร์

 

สถาบันโรงเรียนหลายแห่งที่เราเป็นตัวแทน สอนหลักสูตรวิชาการให้แก่นักเรียนต่างชาติที่ต้องการเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ โดยมีคอร์สแนะนำอยู่ด้วยกันหลากหลายคอร์ส เป็นต้นว่า

-               หลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาก่อนศึกษา เป็นคอร์สที่เหมาะสมกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนด้านภาษาอังกฤษต่ำว่าเกณฑ์  

-               คอร์ส  เตรียมเข้ามัธยมประเทศอังกฤษ เป็นคอร์สที่เหมาะสมสำหรับผู้เรียนที่มีวัย 14 ปีขึ้นไป ในคอร์สนี้จะใช้เวลาในการเรียน 1 ปีการศึกษา

-               คอร์ส Foundation เป็นหลักสูตรเร่งรัด เหมาะกับนักเรียนที่หวังเตรียมความพร้อมทางด้านภาษา สำหรับสอบเข้ามหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษ ใช้เวลาในการเรียนคอร์สนี้ 1 ปีการศึกษา ซึ่งที่สถาบันหลายแห่ง มีพาร์ทเนอร์กว่า 50 มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัย 20 แห่งอยู่ในอันดับ Top 30 โดยผู้เรียนสามาถที่จะเลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์ตั้งแต่ต้นซึ่งไร้ข้อผูกพันแต่อย่างใด

-               คอร์สบังคับ A - Level เหมาะสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการที่จะเรียนเข้ามหาวิทยาลัยในอังกฤษแห่งใดก็ได้ รวมถึง Oxford, Cambridge, Imperial College และ St Andrews

 

นอกจากนั้นทางสถาบันก็ยังเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร บริหารฯ , หลักสูตร Pre- Masters และหลักสูตร MBA ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะต้องการเข้าศึกษาเล่าเรียนคอร์สใดก็ได้ของทางสถาบัน โดยสำหรับผู้เรียนที่ต้องการคำแนะนำ หรือต้องการติดต่อ   เพื่อลงเรียนหลักสูตรต่างๆ สามารถติดต่อ OEC  ตัวแทนอย่างเป็นทางการของ   ที่จะช่วยให้คำปรึกษา รวมทั้งข้อมูลต่างๆ สำหรับติดต่อขอสมัครเรียนที่โรงเรียน

 

 ยิ่งไปกว่านี้ทางสถาบันยังมีการจัดที่อยู่แบบบ้านโฮมสเตย์ พักอยู่กับครอบครัวแบบอังกฤษ และหอพัก Ensuite Single Room ที่มีที่อาบน้ำในตัว ให้แก่นักศึกษาที่เข้าศึกษาเล่าเรียนกับทางโรงเรียน เป็นที่อยู่ทำเลที่ตั้งดีไม่ไกลจากสถาบัน ช่วยให้ผู้เรียนเชี่ยวชาญเดินทางมาเรียนได้อย่างสะดวกมากๆ

 

สนใจเรียนมหาวิทยาลัยประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับ ติด อันดับ TOP ประเทศอังกฤษ

http://www.oecglobal.com/UK/UK_Master_degree.html

 

 

 

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : เรียนโทอังกฤษ ขอบคุณบทความจาก : http://www.oecglobal.com/UK/UK_study_in_UK.html

Thursday, June 11, 2015

เรียน การโรงแรมที่สวิสเซอร์แลนด์ พร้อมฝึกงานแบบได้เงิน ปรึกษาฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายที่ oecglobal

การศึกษา|การศึกษาเล่าเรียน|การเรียนการสอน}ของชาติสวิสเซอร์แลนด์ มีลักษณะรากฐานมาจากระบบการศึกษา  ที่ได้การไว้ใจในระดับสากล นักเรียนที่เลือกเรียนการโรงแรมที่สวิสเซอร์แลนด์จะได้รับการสอนในภาวะแวดล้อมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษ การเรียนการสอนที่มีมาตราฐานระดับสูง จึงช่วยเหลือให้ผู้เรียนที่มาศึกษาได้ทั้งเรื่องของภาษาอังกฤษและเยอรมัน  การฝึกงาน  เรื่องอิสระทางความคิดอ่านเพื่อตัวเอง และเรื่องในการตระหนักในความสามารถของตัวเอง

 

ประเทศสวิสเซอร์แลนด์เป็นอีกประเทศหนึ่งที่นักเรียนให้ความชื่นชอบในการมาศึกษาเล่าเรียน การโรงแรม เหตุด้วยสวิสเซอร์แลนด์ได้มีการพัฒนาจนส่งผลทำให้ประเทศสวิสเซอร์แลนด์กลายเป็นต้นแบบของหลักสูตรการโรงแรม

 

เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์

สำหรับผู้เรียนที่เข้ามาเรียนภาษาที่สวิสเซอร์แลนด์ และกับความเป็นมิตรของคนในสวิสเซอร์แลนด์ รวมไปถึงการยินดีต้อนรับนักศึกษาที่เข้ามาเรียนภาษา การดูแลความปลอดภัยจากรัฐบาลให้กับนักศึกษาที่เข้ามาเรียน และการดูแลด้านสุขภาพอนามัย จึงทำให้นักเรียนมีความสนใจที่จะเข้ามาเรียนการโรงแรมที่สวิสเซอร์แลนด์ ประเทศที่อบอุ่นน่าไปอาศัย  

 

เมืองสวิสเซอร์แลนด์มีสถาบันที่เปิดสอนคอร์ส การโรงแรม ที่มีคุณภาพ เพราะว่าแต่ละสถาบันจำต้องกระทำการลงทะเบียน  และเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่ให้นักเรียนเชื่อมั่นได้ว่าโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่นั้น มีการเรียนการสอนที่ได้ประสิทธิภาพ และหลักเกณฑ์ นักเรียนผู้ที่ชอบเรียนการโรงแรมที่สวิสเซอร์แลนด์ สามารถติดต่อสอบถาม รวมไปถึงลงสมัครเรียนได้ที่ oecglobal ตัวแทนอย่างเป็นทางการในด้านการศึกษาต่อที่สวิสเซอร์แลนด์

 

โดยนักศึกษาที่มีความตั้งใจที่จะเข้าเรียนการโรงแรมที่สวิสเซอร์แลนด์ทุกคน จำต้องผ่านการสอบวัดระดับในด้านภาษาอังกฤษ แต่ไม่สูงมากนัก

 

 เรียน การโรงแรมที่สวิสเซอร์แลนด์ พร้อมฝึกงานแบบได้เงิน

โรงเรียนจะได้จัดเตรียมหลักสูตรที่สมควรให้กับนักเรียนได้อย่างถูกต้อง เพราะว่าในแต่ละสถาบันจะมีคลาสเรียนที่เป็นขนาดเล็ก ครูผู้สอนจึงสามารถตรวจตรานักศึกษาได้อย่างถ้วนทั่ว นักศึกษาจึงได้รับความรู้ในด้านภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ซึ่งคอร์สของแต่ละสถาบันที่เปิดรับนักศึกษาที่มีความมุ่งหวังในเรื่องการเรียนการโรงแรมที่สวิสเซอร์แลนด์ จำเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นแบบก้าวหน้า หลังจากเรียนแล้ว จึงทำการฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทน

 

กับนักศึกษาที่ให้ความสนใจเรียนการโรงแรมที่สวิสเซอร์แลนด์ นักศึกษาสามารถที่จะเลือกการว่าต้องการฝึกงานที่ไหน เช่น โรงแรม ภัตตาคาร รีสอร์ท เป็นต้น สนใจ เรียน หลักสูตรการโรงแรมที่สวิสเซอร์แลนด์ พร้อมฝึกงานแบบได้ค่าตอบแทน  โทร 02 7206845

คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : เรียนต่อสวิตเซอร์แลนด์ ขอบคุณบทความจาก : http://www.oecglobal.com/other/Switzerland_Education_sys.html