Let OEC be part of your success!

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

Let OEC be part of your success! 2

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

Let OEC be part of your success! 3

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

Let OEC be part of your success! 4

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

Let OEC be part of your success! 5

Education Counseling Services to students at all levels in UK USA AUS NZ CAN

อยากไปเรียนต่อต่างประเทศ link

Monday, May 12, 2014

อยากไปเรียนที่ซิดนีย์ ทำงานซิดนีย์ ระหว่างเรียน


 สวัสดีครับ สำหรับน้องๆที่อยากไปเรียนที่ ซิดนีย์  หากน้อง มาวีซ่านักเรียนหาห้องพักแบ่งเช่าง่ายกว่าเพราะเป็นระยะยาว ทางเราแนะนำให้พักโฮมสเตย์ก่อนสัก 1 เดือน แล้วค่อยหาบ้านเช่า เพราะถ้าไม่ชอบจะเปลี่ยนยาก  ยกเว้น น้องเป็นผู้หญิง  มีงบประมาณเยอะพอ เพราะคำนึงความปลอดภัย และความสะอาดเป็นหลัก มีตัวเลือกมากกว่าทั้งที่พัก  และร้านอาหาร

 แต่ซิดนีย์คนไทยเยอะ  ต้องมีความ ตั้งใจสูงที่จะมาเรียน ภาษา คบคนไทยได้ แต่ควรมีเพื่อนต่างชาติบ้าง เช่น จีน เกาหลี สวิสว่ากันไป

 สนใจเรียนต่อ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์มทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ

ค่าใช้จ่ายที่ ซิดนีย์

  ค่าใช้จ่ายที่ ซิดนีย์  ขึ้นอยู่กับการใช้จ่ายของแต่ละคน ในเมืองที่ ซิดนีย์  มีรถเมล์ฟรี  จอดป้ายในเขตธุรกิจ  เดินทางสะดวก  ถ้าไปชานเมืองมีรถเมล์ รถไฟ แต่ไม่ค่อยตรงเวลา. 

ส่วนงาน ก็น่าจะเป็นเสริฟ ยกของ  แจกใบปลิว ประมาณนี้ ครับ   หากน้องๆ มาเรียนภาษาค่าเทอมก็หลายตังค์อยู่  มั่นตั้งใจให้ได้ความรู้ พอสื่อสารได้คล่อง  เรื่องงานดีๆค่าตอบแทน สูงๆ ก็หาไม่ยากมากนักนะครับ

ถ้าอยากหาข้อมูล เพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงเรียนภาษา หรือ มหาวิทยาลัย  ก็เมล์หรือ ไลน์มาทักได้  เช่น ที่พักที่ ซิดนีย์   เท่าไหร่Thursday, February 13, 2014

เรียนต่อซิดนีย์ ออสเตรเลีย ILSC, Sydney

  เรียนต่อออสเตรเลีย ILSC, Sydney สถาบันภาษาที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ  เปิดมานาน มากกว่า 20 ปีตั้งอยู่ที่ใจกลางของ นครซิดนีย์ ตรงกันข้้าม กับ Town Hall ซึ่งจากโรงเรียนหากเดินออกไปเพียงอีกแค่ประมาณ 2 นาทีก็จะถึง ห้างด้ง  และท่าเรือเ ไปสู่หาด Manly และชานเมืองทางตอนเหนือ  เหมาะสำหรับ นักเรียนที่สนใจ เรียนและทำงานที่ออสเตรเลีย

Thursday, January 16, 2014

ทุนส่วนลดค่าเรียนปริญญาตรีและปริญญาโท 20% ออสเตรเลีย

เรียน Central Queensland University ออสเตรเลีย

ทุนส่วนลดค่าเรียนปริญญาตรีและปริญญาโท 20% สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี  

 

ทุนเรียนดี Central Queensland University  ++ AU $3000ทุนส่วนลดค่าเรียนปริญญาตรีและปริญญาโท (Coursework) 20% สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี (GPA > 3.00)

เมื่อเรียนที่ Central Queensland Universityนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จะได้ ศึกษา ใน ห้องเรียนที่ทันสมัยพร้อมด้วย อินเตอร์เน็ต, ห้องสมุด เพื่อส่งเสริมการ เรียนรู้ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ แนะแนว สำหรับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อให้คำแนะนำที่ดีแก่ นักศึกษาในด้านการ เรียนต่อมหาวิทยาลัย และหลักสูตร ต่างๆ อย่างมี ประสิทธิภาพ

Central Queensland University หรือ CQU
เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐแห่งหนึ่งในออสเตรเลียที่เปิดสอนหลักสูตร Business Accounting Law ไอที และอีกหลายสาขาวิชา 
เป็นมหาวิทยาลัย มีขนาดกลาง มีอาคารเป็นของตนเอง อยู่ใจกลางเมืองใหญ่หลายเมืองของออสเตรเลีย จำนวนนักศึกษากว่า 30,000 คน Central Queensland University วิทยาเขตใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองนอร์ธ ร็อคแฮมพ์ตัน รัฐควีนส์แลนด์

Wednesday, January 15, 2014

ระบบการศึกษา ของออสเตรเลีย

โดยทั่วไประบบการศึกษา ของออสเตรเลีย แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ อนุบาลศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และ อุดมศึกษา ซึ่งประกอบด้วยวิทยาลัยเทคนิค และการศึกษาต่อเนื่อง (TAFE) และมหาวิทยาลัย

เรียนออสเตรเลีย ระดับประถม (Primary Education)

การศึกษาภาคบังคับของออสเตรเลีย เริ่มตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 (Year 1-6) หรือ ระหว่างอายุ 6-12 ปี

เรียนออสเตรเลีย ระดับมัธยม (Secondary Education) ที่ออสเตรเลีย

การจัดการศึกษาระดับประถม และมัธยม ที่ออสเตรเลีย อยู่ในความดูแล รับผิดชอบ ของแต่ละรัฐ ออสเตรเลีย โดยทั่วไปจะเริ่มรับ นักเรียนต่างชาติ เข้าเรียนต่อทั้ง โรงเรียนของรัฐ และเอกชน ตั้งแต่ชั้นปีที่ 7 (Year 7 หรือเทียบเท่า ม.1) จนถึงปริญญาเอก ที่ออสเตรเลีย
สำหรับในระดับประถม ทางสถาบันการศึกษาที่ออสเตรเลีย จะพิจารณารับนักเรียนเป็นรายบุคคลไป นักเรียนต่างชาติที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี รัฐบาลออสเตรเลียกำหนดให้มีผู้ปกครองดูแล (Guardian) ซึ่งอาจจะเป็นญาติพี่น้องที่อยู่ที่นั่น
หากไม่มีญาติพี่น้องที่ออสเตรเลีย ทางโรงเรียนที่นักเรียนสมัครจะจัดหาผู้ปกครอง (Guardian) ให้โดยเสียค่าใช้จ่ายอาทิตย์ละ ประมาณ 40-50 เหรียญออสเตรเลีย ต่อสัปดาห์ ถ้าเรียนในโรงเรียนประจำ ก็จะมีอาจารย์ในโรงเรียนเป็น ผู้ดูแลแทน
เรียนออสเตรเลีย ระดับมัธยม แบ่งออกเป็น
1.มัธยมศึกษาตอนต้น (Year 7-10 หรือเทียบเท่า ม.1 - ม.4 ของไทย)2. มัธยมศึกษาตอนปลาย (Year 11-12 หรือเทียบเท่า ม.5 - ม.6 ของไทย)
ในการจัดหลักสูตร หน่วยการศึกษาของแต่ละรัฐ จะมีการจัดหลักสูตร และการประเมินผลเป็นของตนเอง โรงเรียนมีอิสระในการ จัดหลักสูตร หรือเพิ่มเติมวิชาเรียน ทั้งนี้ต้องอยู่ในความเห็นชอบจากรัฐบาล มาตรฐาน ของหลักสูตรจะอยู่ในระดับที่ดี ทัดเทียม กันในทุกรัฐ โดยจัดให้มีการสอบมาตรฐานสำหรับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมี 2 แบบ คือ Day School ไปเช้าเย็นกลับ และ Boarding School แบบโรงเรียนประจำและไปกลับ 

นอกจากนี้ ที่ออสเตรเลีย ยังแบ่ง เป็นโรงเรียนหญิงล้วน หรือชายล้วน และ โรงเรียนสหศึกษาคือมีทั้งนักเรียนหญิงชายเรียนร่วมกัน
เมื่อนักเรียนจบการศึกษา ภาคบังคับแล้ว ก็สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงาน ฝึกงานในโรงงาน อุตสาหกรรม หรือกิจการในภาคธุรกิจเอกชนต่าง ๆ ได้ หรืออาจศึกษาต่อหลักสูตรระยะสั้น ในวิทยาลัย TAFE

หลังจาก จบการ ศึกษาภาคบังคับแล้ว นักเรียนส่วนใหญ่ เลือกเรียน ต่อในระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายอีก 2 ปี เพื่อเตรียมตัวเข้า มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยเทคนิคในระดับอุดม