อยากไปเรียนต่อต่างประเทศ link

Monday, September 30, 2013

เรียนภาษา ศิลปะ และ แฟชั่น ที่เมลเบิร์น ออสเตรเลีย

Kangan Institute of TAFE  ก่อตั้งในปี 1925 ตั้งอยู่เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย เปิดสอน  Certificate I – TV, Diploma, Advanced Diploma  Kangan  มีทั้งหมด 7 แคมปัส และ Kangan มีนักศึกษาทั้งหมดมากกว่า 30,000 คน++  มี นอกจากนี้ Kangan ยังเป็น TAFE ที่มีชื่อเสียง  โดยทุกหลักสูตร ได้รับการรับรองจากรัฐบาลออสเตรเลีย หลังจากจบหลักสูตร นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยออสเตรเลีย ได้ง่าย ได้แก่ Victoria University หรือ La Trobe University

เรียนภาษาพร้อมโปรโมชั่น

 7 วิทยาเขตหลัก ของ Kangan Institute of TAFE  


1. Melbourne Central Business District (CBD) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองย่านธุรกิจของเมืองเมลเบิร์น มีแหล่งชอปปิ้ง ร้านกาแฟ โรงหนัง ร้านอาหารต่างๆมากมาย การเดินทางสะดวก

2. Dockland เรียนด้าน เทคโนโลยี และ ยานยนต์ ตั้งอยู่ในย่านเขตเมืองเช่นกัน วิทยาเขตนี้เปิดเมื่อปี ค.ศ.2006 เพื่อพัฒนาด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยต่างๆและวิทยาเขตนี้ยังมีการสอนโปรแกรม Automotive อีกด้วย

3. Richmond เรียนศิลปะ และ แฟชั่นตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 3 กิโลเมตร เปิดสอนหลักสูตรเกี่ยวกับศิลปะ และ แฟชั่น

4. Broadmeadows ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 20 กิโลเมตร มีระบบคมนาคมที่สะดวกสบาย เปิดสอนหลักสูตรด้านธุรกิจ การจัดการ การตลาด มัลติมีเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ และการท่องเที่ยว

5. Coburg ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 12 กิโลเมตร ซึ่งวิทยาเขตนี้เปิดสอนหลักสูตร Automotive เช่นเดียวกัน

6. Moreland วิทยาเขตนี้ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร เปิดสอนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ และการพยาบาล

7. Essendon ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร เปิดสอนเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอ่านต่อ++  เรียนเมลเบิร์น ออสเตรเลีย