อยากไปเรียนต่อต่างประเทศ link

Saturday, September 21, 2013

เรียนที่เมืองอดิเลต Adelaide

Adelaide Institute of Business and Technology (AIBT)

AIBT เป็นสถาบันที่ตั้งอยู่ในย่านธุรกิจใจกลางเมือง Adelaide ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นเมืองที่เงียบสงบและเหมาะแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง AIBT นั้นมีการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมซึ่งเหมาะกับนักเรียนต่างชาติที่จะได้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภาษา

AIBT จะให้ความสำคัญแก่นักเรียนอย่างทั่วถึง จะเป็นชั้นเรียนขนาดเล็กและบรรยากาศ ในห้องเรียนจะเป็นเหมือนดังครอบครัว

AIBT ได้ถูกออกแบบให้มีสถาพแวดล้อมที่ได้มาตรฐานและสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งโต๊ะและเก้าอี้ที่ใช ้ในห้องเรียนนั้น จะเป็นไปตาม มาตรฐานของ ประเทศออสเตรเลีย มีห้องอ่านหนังสือ เครื่องปรับอากาศ คอมพิวเตอร์และ อินเตอร์เนต


อ่านต่อ + เรียนเมือง Adelaide